תנועת החרות, הועידה הארצית השביעית - דו"ח, רשימות, קטעי עתונים

20.01.1963 - 23.01.1963

סימול התיק : ה 1 - 13/ 7/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

דין וחשבון של מרכז התנועה שהוגש לצירי הועידה הארצית השביעית
בנושא פעילות המרכז, מחלקותיו ומוסדות התנועה.
רשימת שמות צירי הועידה הארצית השביעית של תנועת החרות.
רשימות שמיות שונות.