תנועת החרות, הועידה הארצית השביעית - חוזרים, מכתבי ברכה

06.09.1962 - 17.01.1963

סימול התיק : ה 1 - 13/ 7/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

חוזרים בנושא ארגון הבחירות והכנות לקראת הועידה הארצית השביעית.
מכתבי תשובה על הזמנות לועידה וברכות לרגל כינוסה.
הזמנות וכרטיסי ציר.