תנועת החרות, הועידה הארצית השישית - חוזרים

15.01.1961 - 20.02.1961

סימול התיק : ה 1 - 13/ 6/ 10

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

חוזרים של המרכז בנושא הכנות לקראת הועידה הארצית השישית.
חוזרים של ועדת הבחירות המרכזית בנושא עריכת הבחירות לועידה.
פרוטוקול של ועדת בחירות מקומית לקראת הועידה.