תנועת החרות, הועידה הארצית השישית - רשימות, טפסים

01.02.1961 - 31.03.1961

סימול התיק : ה 1 - 13/ 6/ 8

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

רשימות מועמדים לועידה הארצית השישית מטעם הסניפים השונים.
רשימת המוזמנים לפתיחת הועידה השישית. רשימות בעלי זכות בחירה.
רשימות שמיות שונות.
טפסי הצגת מועמדות ומועמדים לקראת הבחירות לועידה הארצית השישית.