תנועת החרות, הועידה הארצית החמישית - נאומים

24.11.1958 - 12.01.1959

סימול התיק : ה 1 - 13/ 5/ 3

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 5_13_3.pdf הורדת קובץ

תוכן

נאומו של מנחם בגין בפתיחת הועידה - דרכה של ממשלה לאומית
ליברלית - בנושאי אידאולוגיה ומדיניות.
הרכב ועדות הועידה הארצית החמישית. דו"ח ועדת המנדטים.
הצעות ועדת הביקורת המרכזית בעניני ארגון התנועה.
נאומי המשתתפים בועידה בנושא דרכה של התנועה וארגונה ודיון כללי.
החלטות הועידה בנושאי כלכלה, חברה, חינוך, תרבות, עתונות, הסברה,
תעמולה, עניני השלטון המקומי וארגון.
כולל מסמכים בערבית.