תנועת החרות, הועידה הארצית החמישית, ועדת הבחירות המרכזית - תקנות, פרוטוקולים, רשימות

28.06.1956 - 05.12.1958

סימול התיק : ה 1 - 13/ 5/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

תקנות הבחירות לועידה הארצית החמישית.
פרוטוקולים של ועדת הבחירות המרכזית בנושא ארגון הבחירות לקראת
הועידה. רשימות הצירים הנבחרים לועידה הארצית החמישית.