תנועת החרות, הועידה הארצית החמישית, תל-אביב - דין וחשבון, התכתבות

20.05.1958 - 05.12.1958

סימול התיק : ה 1 - 13/ 5/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

דין וחשבון שהוגש לצירי הועידה הארצית החמישית ע"י מרכז התנועה
בנושא פעילות המרכז, מחלקותיו ומוסדות התנועה, מושבי המועצה
הארצית בין הועידות.
התכתבות וחוזרים בנושא ארגון הבחירות בסניפים לקראת הועידה,
והכנות לועידה עצמה.
כולל מסמכים בערבית ואידיש.