תנועת החרות, הועידה הארצית הרביעית - התכתבות

26.06.1956 - 04.10.1956

סימול התיק : ה 1 - 13/ 4/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 4_13_2.pdf הורדת קובץ

תוכן

חוזרים והתכתבות עם הסניפים בנושא הכנות לקראת הועידה הארצית
הרביעית. ברכות לרגל פתיחת הועידה.
הצעות החלטה של ועדת הכספים, ועדת ההסברה והתעמולה ולשכת הועידה
הארצית הרביעית.
ביולטין לעתונות בנושא מהלך הועידה ודברי חלק ממשתתפיה.
חוזר של החטיבה הרעיונית שע"י תנועת החרות אל צירי הועידה.
כולל מסמכים באידיש וספרדית.