תנועת החרות, הועידה הארצית הרביעית, רמת-גן, ועדת הבחירות המרכזית - פרוטוקולים, ערעורים

11.07.1956 - 04.10.1956

סימול התיק : ה 1 - 13/ 4/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 4_13_1.pdf הורדת קובץ

תוכן

פרוטוקולים של ועדת הבחירות המרכזית לועידה הארצית הרביעית
בנושא ארגון הבחירות לקראת הועידה. פרוטוקולים של ועדות קלפי.
ערעורים על תוצאות בחירות באזורים שונים.
תוצאות הבחירות לועידה הארצית הרביעית.
דברי הפתיחה של אברהם דרורי בועידה הארצית הרביעית.
פרוטוקולים של ישיבות הועידה הארצית הרביעית בנושא ארגון התנועה
ופעילותה.