תנועת החרות, הועידה הארצית השלישית - מכתבי ברכה

21.03.1954 - 20.04.1954

סימול התיק : ה 1 - 13/ 3/ 5

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

מכתבי תשובה על הזמנות לועידה הארצית השלישית.
כולל מסמך בספרדית.