תנועת החרות, הועידה הארצית השלישית, ועדת הבחירות המרכזית - חוזרים, התכתבות, טפסים, רשימות

27.09.1953 - 13.09.1954

סימול התיק : ה 1 - 13/ 3/ 3

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 3_13_3.pdf הורדת קובץ

תוכן

חוזרים והתכתבות בנושא ההכנות וארגון הועידה הארצית השלישית,
בחירת נציגי הסניפים לועדי הבחירות המקומיים והמועמדים לועידה
הארצית. פרוטוקולים של ישיבות ועדת הבחירות המרכזית.
תקנון תנועת החרות.
טפסי הגשת מועמדות לבחירה לצירי הועידה הארצית.
רשימות מועמדים.