תנועת החרות, הועידה הארצית השניה, נתניה - דו"חות, הצעות למצע

26.02.1951 - 05.04.1951

סימול התיק : ה 1 - 13/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 13_2.pdf הורדת קובץ

תוכן

דין וחשבון לשכות המרכז לועידה הארצית השניה - דיווחים על פעילות
המחלקות השונות.
הצעות למצע מדיניות חברתית-כלכלית.
שליחות התנועה ועקרונותיה - הצעות הרוב והמיעוט.
הצעות החלטה של סיעת למרחב לועידה השניה של תנועת החרות.
החלטות הועידה הארצית השניה לגבי עקרונות התנועה, עניני מדיניות,
ארגון, כספים ותעמולה. רשימת חברי המועצה הארצית של תנועת החרות.