תנועת החרות, הועידה הארצית הראשונה, תל-אביב - דו"חות, הצעות, החלטות, פרסומים

30.06.1949 - 03.07.1949

סימול התיק : ה 1 - 13/ 1/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 1_13_2.pdf הורדת קובץ

תוכן

דין וחשבון לשכות המרכז לועידה הראשונה.
ראשי פרקים מנאום הפתיחה של יו"ר המרכז על מדיניות החוץ.
הצעות ומצעים בנושאי מדיניות חוץ, פנים, חינוך, ענינים
מוניציפליים ומדיניות סוציאלית כלכלית. הצעה לעקרונות התנועה.
יסודות המבנה הארגוני. בעיית התחוקה.
הצעה לתקנות הבחירות לועידת היסוד של תנועת החרות והחלטות לגבי
התקנות. דו"ח מפעולות הליגה הבינלאומית להצלת יהדות ערב.
החלטות הועידה הראשונה לגבי עקרונות מדיניות, ארגון וכספים.