תנועת החרות, המועצה הארצית התשיעית - התכתבות, פרוטוקולים, רשימות

23.03.1971 - 17.11.1971

סימול התיק : ה 1 - 11/ 14

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון התנועה. עריכת שינויים בחוקה.
החלטות לגבי בית הדין העליון של התנועה. סקירה על המצב המדיני.
רשימת חברי המועצה הארצית וכתובותיהם.
הזמנות למושבים הראשונים של המועצה הארצית העשירית.