תנועת החרות, המועצה הארצית השמינית - התכתבות, פרוטוקולים, רשימות

25.01.1967 - 20.12.1967

סימול התיק : ה 1 - 11/ 13

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון התנועה. ממשלת הליכוד הלאומי.
הסתדרות עובדים לאומית.
הרכבי ועדת הבחירות לועידה התשיעית, בית הדין העליון וועדת
הביקורת העליונה, נשיאות המועצה הארצית השמינית. רשימת צירי
המועצה הארצית השמינית.
רשימות שמיות.