תנועת החרות, המועצה הארצית השישית - החלטות, רשימות, פרוטוקול

22.02.1962 - 21.06.1962

סימול התיק : ה 1 - 11/ 11

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פרוטוקול ישיבות המועצה הארצית בעניני ארגון, דו"ח ההנהלה
ומחלקותיה על פעילותן, ביקורת על המדיניות הכלכלית של הממשלה,
הקמת סיעה בהסתדרות העובדים הכללית, בחירת ועדת בחירות מרכזית
לועידה הארצית השביעית.
החלטות המועצה הארצית לגבי חרדה לגורל יהדות רוסיה, בעיית
הפליטים הערבים, על פיחות המטבע, קרן הביצור של התנועה.
הרכב המועצה הארצית.