תנועת החרות, המועצה הארצית החמישית, המושב הרביעי - הזמנות, רשימות

24.11.1960 - 04.12.1960

סימול התיק : ה 1 - 11/ 10

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 11_10.pdf הורדת קובץ

תוכן

הצעות להחלטות המועצה בעניני ארגון התנועה.
רשימות שמות נשיאות המועצה הארצית שנבחרה בועידה החמישית, חברי
המועצה הארצית וכתובותיהם, רשימת הנפטרים.
רשימת שמות מועמדי תנועת החרות ברשימה המוסכמת של המפלגות
הציוניות בישראל לקונגרס הציוני הכ"ה.
תמליל נאומו של נחושתן לגבי כשלון התנועה בבחירות לכנסת.
הזמנות למושב הרביעי של המועצה הארצית החמישית.
כולל מסמכים בערבית.