תנועת החרות, הצעת המצע לכנסת הרביעית שהוגשה לאישור המועצה הארצית

30.07.1959 - 30.07.1959

סימול התיק : ה 1 - 11/ 9

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

תכנית פעולה לממשלה לאומית ליברלית בראשותה של תנועת החרות -
הצעת המצע לכנסת הרביעית.