תנועת החרות, המועצה הארצית - התכתבות והחלטות

24.06.1956 - 26.12.1957

סימול התיק : ה 1 - 11/ 8

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 11_8.pdf הורדת קובץ

תוכן

החלטות המועצה הארצית בעניני מדיניות חוץ ובטחון, ביקורת על
מדיניות הממשלה ותגובות בנושאי אקטואליה.
התכתבות בעניני ארגון והזמנות לישיבות המועצה.
בימים של הורדת דגל ישראל - נאום מנחם בגין בפתיחת מושב המועצה
בנושאי מדיניות.