תנועת החרות, מושבי המועצה הארצית - הצעות והחלטות

20.04.1955 - 13.06.1956

סימול התיק : ה 1 - 11/ 7

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

הצעות חברי המועצה הארצית לתנועת החרות לגבי מצע התנועה לקראת
הבחירות לכנסת.
פניה אל חברי הכנסת של התנועה לפעול נגד מדיניות הממשלה.
החלטות המועצה הארצית במושבה החמישי המבקרות את מדיניות הממשלה.
חוזרים לגבי עריכת מושבים של המועצה.