תנועת החרות, מושבי המועצה הארצית - מחברת פרוטוקולים

12.09.1954 - 20.04.1955

סימול התיק : ה 1 - 11/ 6

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון ומינהלה. ביקורת על מדיניות החוץ,
הבטחון ומדיניות הכלכלית של הממשלה. לקראת הבחירות לכנסת.
דיווחים על פעילות מחלקות המרכז. הערות למצע התנועה.