תנועת החרות, הודעות לעתונות

20.04.1974 - 10.07.1974

סימול התיק : ה 1 - 10/ 29

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 10_29.pdf הורדת קובץ

תוכן

הודעות לעתונות בנושאי אקטואליה, קריאה לעריכת בחירות, ביקורת
על ממשלת גולדה מאיר ועל המערך, תגובות בנושאי בטחון, חוץ
וכלכלה.