תנועת החרות, עריכת סמינריונים לפעילים

23.09.1977 - 10.06.1978

סימול התיק : ה 1 - 10/ 28

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 10_28.pdf הורדת קובץ

תוכן

התכתבות בנושא ארגון סמינריונים וימי עיון במכון ז'בוטינסקי
לפעילי התנועה. הצעות לתכניות הרצאות.
דו"חות ועדת מכון ז'בוטינסקי לגבי מבנה המכון ותכנית עבודתו.