תנועת החרות, מחלקת ההסברה, לשכת העתונות - מכתבים, הודעות לעתונות

10.01.1958 - 10.08.1965

סימול התיק : ה 1 - 10/ 25

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 10_25.pdf הורדת קובץ

תוכן

הודעות לעתונות בנושאי אקטואליה, ביקורת על מדיניות הבטחון של
הממשלה, דיווחים על פעילות התנועה, פתיחת הועידה הארצית החמישית
של תנועת החרות, מערכת הבחירות לכנסת, המו"מ בין תנועת החרות
לבין הציונים הכלליים.
התכתבות בעניני ארגון והסברה.
רשימת מועמדי תנועת החרות לכנסת הרביעית.