תנועת החרות, גילויי דעת

18.03.1954 - 09.09.1957

סימול התיק : ה 1 - 10/ 10

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 10_10.pdf הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: ביקורת על ממשלת בן גוריון בשל מדיניות החוץ
והבטחון והנסיגה מסיני. ענינים מוניציפליים. ביקורת על ההסכם
בין מפא"י והציונים הכלליים. תגובות בענינים אקטואליים.