תנועת החרות, פרסומים בעתונות בנושא השילומים מגרמניה (כולל משנת 1965)

01.01.1952 - 31.12.1952

סימול התיק : ה 1 - 10/ 8

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

קטעי עתונים המבקרים את הסכם השילומים ואת המדיניות
הפרו-גרמנית, דיווחים על ההפגנות בעקבות ההסכם.
כולל מסמכים באידיש.