תנועת החרות, HERUT-FREEDOM, NEWSLETTER FOR ENGLISH SPEAKING עלון חדשות באנגלית - SOLDIERS

01.11.1948 - 30.11.1948

סימול התיק : ה 1 - 10/ 6

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 10_6.pdf הורדת קובץ

תוכן

עלון חדשות בנושא מהלכי מלחמת העצמאות, ההחלטות המדיניות שהתקבלו
ע"י מועצת תנועת החרות, קוים עיקריים למדיניות חברתית וכלכלית.