תנועת החרות, סניף שתולים - התכתבות

13.01.1959 - 13.01.1960

סימול התיק : ה 1 - 9/ 135

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.

מילות מפתח