תנועת החרות, סניף שפרעם - התכתבות

29.05.1956 - 07.06.1961

סימול התיק : ה 1 - 9/ 134

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.
כולל מסמך בערבית.

מילות מפתח