תנועת החרות, סניף שלומי - התכתבות

31.05.1959 - 30.09.1963

סימול התיק : ה 1 - 9/ 133

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני תקציב וכספים.