תנועת החרות, סניף שחר - התכתבות

02.08.1959 - 13.10.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 132

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, פעילות הסברה.