תנועת החרות, סניף שדרות - התכתבות

03.02.1957 - 16.10.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 131

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני תקציב.