תנועת החרות, סניף שדה-עוזיה - התכתבות

20.05.1959 - 29.11.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 130

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.

מילות מפתח