תנועת החרות, סניף שבות-עם - התכתבות

09.12.1954 - 07.09.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 128

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני תקציב וכספים.