תנועת החרות, סניף קרית שטנד - התכתבות

24.08.1954 - 31.08.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 116

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.

מילות מפתח