תנועת החרות, סניף קרית מוצקין - התכתבות, רשימות

19.01.1986 - 16.10.1986

סימול התיק : ה 1 - 9/ 114/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בנושא ערעור על הבחירות למועצת הסניף בקרית מוצקין.
רשימות שמיות של הבוחרים. תוצאות הבחירות למועצת הסניף.

מילות מפתח