תנועת החרות, סניף קרית מוצקין - התכתבות

14.12.1954 - 20.02.1957

סימול התיק : ה 1 - 9/ 114/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.

מילות מפתח