תנועת החרות, סניף קסטל - התכתבות

04.06.1956 - 04.06.1956

סימול התיק : ה 1 - 9/ 107

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה.

מילות מפתח