תנועת החרות, סניף צפת - התכתבות

05.01.1949 - 13.09.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 105

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני תקציב וכספים, פעילות
הסברה. דו"ח כספי למערכת הבחירות.
סיוע למשפחות חללי ומשוחררי האצ"ל.