תנועת החרות, סניף פרדסיה - התכתבות

25.05.1956 - 27.10.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 103

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני תקציב, חומר תעמולה.