תנועת החרות, סניף נחלת-שלמה - התכתבות

05.05.1955 - 09.05.1955

סימול התיק : ה 1 - 9/ 87

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה.

מילות מפתח