תנועת החרות, סניף נס-ציונה - התכתבות

24.05.1954 - 23.12.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 86

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני תקציב וכספים, פעילות
הסברה, ענינים מוניציפליים.