תנועת החרות, סניף נחלת יהודה - התכתבות

21.05.1954 - 30.08.1957

סימול התיק : ה 1 - 9/ 85

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, ענינים מוניציפליים.
כולל מסמך בערבית.

מילות מפתח