תנועת החרות, סניף נוה עובד - התכתבות

24.12.1959 - 18.02.1960

סימול התיק : ה 1 - 9/ 83

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות.

מילות מפתח