תנועת החרות, סניף נהריה - התכתבות

15.11.1953 - 29.12.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 82

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני תקציב וכספים, פעילות
הסברה.
כולל מסמכים בערבית וגרמנית.