תנועת החרות, סניף משמר הירדן - התכתבות

19.05.1957 - 09.09.1958

סימול התיק : ה 1 - 9/ 81

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פניות אל מרכז התנועה בבקשות שונות.

מילות מפתח