תנועת החרות, סניף משגב דב - התכתבות

06.12.1954 - 23.01.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 80

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.

מילות מפתח