תנועת החרות, סניף מעונה - התכתבות

20.09.1958 - 18.10.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 79

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.

מילות מפתח