תנועת החרות, סניף מעברת עמישב - התכתבות

14.02.1954 - 29.09.1955

סימול התיק : ה 1 - 9/ 78

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.
כולל מסמכים בערבית.

מילות מפתח