תנועת החרות, סניף כפר עקרון - התכתבות

22.01.1958 - 15.11.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 67

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני תקציב וכספים.